Garantier och Service

Garantier

  • Samtliga nya produkter har minst två års garanti. Enda undantaget är lampor till projektor, som i vissa fall har kortare garanti.
  • Garantin gäller ursprungsfel som uppstår vid normalt användande och skötsel enligt tillverkarens manual. I händelse av fel på varan som innefattas av garantin har The Rock Hemmabio enligt lag rätt att reparera varan för samma fel upp till tre gånger och därefter erbjuda kund ny vara med motsvarande prestanda, prisavdrag eller hävande av köp. Om köparen har haft nytta av varan har säljaren rätt att göra ett avdrag för detta. Mer information kring lagreglering kring garantier finns på Konsumentverket.se.
  • Mjukvara i form av program och appar kan komma att förändras före och efter köp av tex TV-apparater, mediaspelare och Bluray spelare. The Rock Hemmabio lämnar ingen form av garanti för tillgänglighet eller funktionalitet av mjukvara från produkttillverkarna eller leverantörer.

Service

  •  The Rock Hemmabios garantiservice sköts av respektive tillverkares serviceverkstad. Kontakta oss om du vill ha information om serviceverkstäderna.