Produktinformation och Personuppgifter

Produktinformation

  • Den produktinformation som anges vid varje produkt baseras till stor del på offentlig information från tillverkaren eller distributören. Informationen kan när som helst ändras av tillverkaren utan att The Rock Hemmabio meddelas. The Rock Hemmabio försöker alltid hålla produktinformationen uppdaterad men kan inte på något sätt ansvara för att den är korrekt. Är du osäker på något om produkten så kontakta oss på The Rock Hemmabio för assistans.
  • Alla produkter och tjänster som The Rock Hemmabio säljer är avsedda att användas i Sverige.

Personuppgifter

  • The Rock sparar enbart personuppgifter som behövs för att kunna leverera och ge support på de produkter som ingår i en beställning. Kontokortsnummer sparas inte av The Rock Hemmabio.
  • Som kund till The Rock Hemmabio har du rätt att få ta del av de personuppgifter vi har sparade om just dig, få dem ändrade och raderade.
  • The Rock Hemmabio säljer inte någon typ av kundinformation till utomstående.