Reklamation och Ångerrätt

Reklamation/Fel på produkt

 • Vid alla typer av reklamationer förenklas ärendet om The Rock kontaktas innan någon produkt skickas till oss av kunden.
 • Vid en reklamation ska produkten helst packas i originalförpackningen. The Rock Hemmabio tar inget ansvar för produkter som emballerats undermåligt av kunden.
 • Kontakt tas via mail eller telefon och kunden kommer då att mottaga instruktioner för hur produkten ska skickas.
 • The Rock Hemmabio löser inte ut returnerade produkter som medför några kostnader för oss(om produkten t.ex. skickats mot postförskott). Vid fel på produkt står kunden för frakten till oss om inget annat avtalas.
 • Dukar som rullas ut och in i en kassett är oftast draperade(vågiga) eller blir det med tiden. Enda sättet att undvika det är att köpa en ramspänd duk eller en duk med Tab-Tension. Vågig duk är ingen anledning till reklamation.
 • The Rock Hemmabio följer Allmänna reklamationsnämndens beslut.

 

Ångerrätt

 • Om du ångrar ditt köp har du rätt att returnera varan, inom 14 dagar, om den är i oväsentligt förändrat skick. Om skicket är ändrat, tex att projektorlampan är använd, sker ett prisavdrag.
 • För produkter som inte returneras i sitt ursprungliga skick kommer The Rock att debitera kunden de kostnader The Rock lider för att återställa produkten.
 • Fraktkostnaden för att skicka tillbaks produkten till The Rock står kunden för. Om produkten har betalats av kunden måste The Rock Hemmabio betala tillbaka summan inom 30 dagar efter det att produkten mottagits av oss.
 • The Rock Hemmabio lämnar inte öppet köp, om inte det är avtalat innan köp.
 • Ångerrätten gäller inte företag.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler säger följande:

 • Kapitel 2: ”12 § Konsumenten får utöva sin ångerrätt endast om den vara som han eller hon har tagit emot hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om varan har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till konsumenten.”
 • Enligt kapitel 2, ”15 §, andra stycket ska konsumenten ersätta näringsidkaren (The Rock Hemmabio) för ”en varas värdeminskning i den mån den beror på att konsumenten hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion…”
 • Kapitel 2, ”5 § Avser distansavtalet en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel, får konsumenten och näringsidkaren skriftligen avtala att det inte skall finnas någon ångerrätt.”
  Vi köp av produkt enligt paragraf 5 ovan kommer The Rock att kontakta kunden för ett skriftligt avtal.
 • Länk till lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler